top of page
Afrikaans word 100 jaar oud!
Afrikaans word 100 jaar oud!

Wo. 08 Mei

|

Afrikaans word 100 jaar oud!

Afrikaans word 100 jaar oud!

Ons vier met dankbaarheid en vreugde die bestaan van Afrikaans as amptelike landstaal oor die afgelope 100 jaar.

Time & Location

08 Mei 2024 00:00 GMT-4 – 08 Mei 2025 00:00 GMT-4

Afrikaans word 100 jaar oud!

About the event

In 2024 vier Nova Home Lovers en SALOVE trots ons moedertaal se verjaarsdag die hele jaar lank tot en met die jaarfees op die 8ste Mei 2025. Ons doen dit deur om alle Afrikaanssprekendes wereldwyd deel te maak van ons missie om Afrikaans uit te lig en trots jou taal te praat en verkondig.

Elke jaar vier ons Afrika vroue ondersteunings groepie hier in Virginia (SALOVE) mekaar met een groot gebeurtenis. Hierdie jaar se vieringe is a bootrit op die Potomac rivier. Lees meer oor hierdie gebeurtenis hier - https://www.novahomelovers.com/salove-annual-event-2024

Ons beplan om tydens die vieringe n video-opmame te maak waarin ons almal Afrikaans geluk wens met die groot mylpunt. Ons is ook ingeskryf by afikaans.com se geleentheid om deel te wees van die jaarfees en hou by hul visie en missie soos jy hieronder kan lees.

VISIE

‘n Inklusiewe feesjaar wat alle Afrikaanssprekendes gelyke geleentheid bied om deel te word van die jaarfees en die belangrikheid van elke Afrikaanssprekende se rol in die voortbestaan van Afrikaans uit te lig.

MISSIE

Ons doel is om meer as 1 000 Afrikaanse organisasies, onderwysinstansies, gemeenskapsgroepe, ondernemings en individue feesdeelnemers te maak en dat elkeen op hulle unieke manier hierdie Afrikaanse mylpaal vier in die voorloop, tydens die fees en/of in die afloop van die feesjaar.

Afrikaans se honderdjarige bestaan as amptelike taal word in al haar diversiteit en in alle kontekste gevier:

Deur die ruimhartigheid van Afrikaans op nasionale vlak aan almal wat betrokke wil wees, asook dié wat onverskillig staan, te illustreer.

Deur almal wat lief is vir Afrikaans te inspireer om haar sterkpunte en goeie hoedanighede te vier.

Verder erken en vier ons ook:

Afrikaans se diversiteit.

Afrikaans se verskillende maar versoenbare kontekste.

Die taal se ontstaansgeskiedenis, en al haar positiewe mylpale in ‘n groot verskeidenheid omgewings.

Platforms wat geskep word vir gesonde debat oor die ontstaansgeskiedenis en die toekoms van Afrikaans.

Afrikaans se toekomsgerigtheid en voortgesette groei.

Afrikaans se konstruktiewe bydraes tot die Suid-Afrikaanse gemeenskap.

Die skep en vestig van ‘n handelsmerk vir Afrikaans 100. Ons moedig alle Afrikaanse organisasies, die media, skole, tersiêre instellings en individue aan om die geleentheid op eiesoortige wyse te vier, maar met die gekoördineerde identiteit van Afrikaans 100.

Leer meer op hul webwerf by https://afrikaans100.org/

Neem deel aan Nova Home Lovers/SALOVE se vieringe deur die volgende vorm intevul, dit op jou sosiale platvorms en met al jul familie en vriende te deel. Aan die einde van 2024 gaan ons dit als bymekaar sit en aanstuur na die fees toe. Jy sal ook n afskrif per e-pos ontvang om te deel en dankie te se vir jou deelname. 

Vul Besonderhede Hier In

Share this event

bottom of page